Umar Khatab, Madina

In juni 2019 heeft bestuurslid Mamud met Maxim Nyansa's manager Stanley Dankyra de Umar Khatab school in Madina, Accra bezocht. De directeur van deze school met 600 leerlingen had ondersteuning gevraagd voor het verbouwen van een lokaal tot ICT-lab. Het bestuur van de Macina Foundation heeft het projectvoorstel in de vergadering van november 2019 goedgekeurd. Op 3 maart 2020 hebben Mamud en Herma samen met mensen van onze samenwerkingspartners Maxim Nyansa het ICT lab geopend van school. Het lokaal heeft 25 computers, zag er mooi uit en de leraren en leerlingen stonden te popelen om de lessen te beginnen.

STEUN ONS!
Wilt u ons steunen? Doneer dan op rekening nummer NL94TRIO0254659624