Missie en Visie

Missie

De Macina Foundation  ondersteunt kinderen op scholen in Ghana in ICT onderwijs door het bouwen en inrichten van computerlokalen. Dit doet de Macina Foundation voor alle kinderen, ongeacht hun religie of culturele achtergrond. In Nederland komt er via fondsenwerving en donaties geld binnen en sinds 2019 is inkoop van tweedehands laptops in Nederland en door verkoop in Ghana ook een inkomstenbron. Het geld wordt besteed in Ghana om de lokalen geschikt te maken, in te richten en daarna volgt een ICT training voor de leraren op de scholen. Daarnaast dragen de scholen en comunities zelf ook bij met geld en diensten, zoals mee werken met het stucken of timmeren.

Een belangrijk uitgangspunt in de missie van de Macina Foundation betreft het bevorderen van duurzaamheid en zelfvoorzienend worden in de toekomst. Het bevorderen van ‘ownership’ van de projecten, door scholen een eigen bijdrage te laten leveren in de vorm van werk, diensten en/of geld is daarbij een middel.

Visie

Een van de ‘Rechten van het Kind’ vormt het recht op onderwijs. ICT is een verplicht vak op de basisschool en de middelbare school in Ghana. Veel scholen hebben geen computerlokaal dus wordt de stof theoretisch aangeboden uit een boek of met behulp van een poster. De ICT examens zijn schriftelijk in de vorm van multiple choice en open vragen. De Macina Foundation denkt door praktische lessen op een computer mogelijk te maken, bij te dragen aan het verbeteren van het ICT onderwijs aan kinderen in Ghana.

Onderwijs kan een positieve impact hebben op de sociaaleconomische omstandigheden van kinderen en hun ouders. Indien er één kind in de familie is die met een computer om kan gaan, dan betekent dit een grote stap voorwaarts voor het hele gezin: dat kind krijgt immers toegang tot informatie die anders mogelijk onbereikbaar bleef. De Macina Foundation wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan de hele community.

STEUN ONS!
Wilt u ons steunen? Doneer dan op rekening nummer NL94TRIO0254659624