De Stichting

De Macina Foundation is een Nederlandse stichting en heeft tot doel onderwijskundige hulp te bieden aan kinderen uit kwetsbare families in Ghana. De Macina Foundation heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dit betekent dat de giften aan Macina aftrekbaar zijn bij de belasting. Het RSIN is 851333011. De Macina Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54507561. 

Het huidige bestuur bestaat uit drie leden: Mamud Diallo, Herma Dorresteijn en Cor van Gils. Zij stellen zichzelf aan u voor als u op hun naam klikt. De bestuursleden werken vrijwillig voor de Macina Foundation. De stichting maakt geen winst, alle donaties en financiële opbrengsten gaan naar het project in Ghana.

Op 21 januari 2012 viert het bestuur de oprichting van de Macina Foundation in Het Wapen van Bunnik. (op de foto: Jan-Dirk, Mamud, Herma, Lucie)

Het eerste project is een computerschool in Kokrobite, een klein dorp in de regio van Accra in Ghana. Kokrobite ligt aan de kust in Ga West (gele gebied op de kaart). Daarna hebben we ICT labs op meerdere scholen in Ghana gebouwd. Zie voor meer informatie de pagina projecten

De naam 'Macina' verwijst naar het koninkrijk, dat zich heeft ontwikkeld vanuit het Ghana koninkrijk (ca. 830 - ca. 1235) dat ooit regeerde over een groot deel van Noordwest-Afrika. Het Macina koninkrijk bevond zich in het huidige Mali van 1818-1862. Macina weerspiegelt het voornemen van de stichting om de trots van kinderen te vergroten.

STEUN ONS!
Wilt u ons steunen? Doneer dan op rekening nummer NL94TRIO0254659624