Nieuw project: Adidome Senior High School

De Adidome Senior High School is een middelbare school en 'boarding school' waar een deel van de leerlingen intern verblijven. De school heeft 2246 leerlingen.
De school heeft een computer lab, bestaande uit twee ruimtes, maar slechts één van deze lokalen bevat computers. In overleg met Macina is besloten om in het andere lokaal 50 computers en een projector te plaatsen. Er zijn extra plafondventilators nodig. Er is al ijzerwerk bij de deur en ramen om de veiligheid en bescherming van alle materialen in de lokalen te verzekeren. In dit lokaal zijn geen tafels en stoelen. Budget begroting is €7507. De fondsenwerving komt op gang en er is begonnen met het lokaal verbouwen.