Nieuwsbrief april 2020

Macina Foundation Nieuwsbrief  april 2020

Half maart zijn bestuursleden Mamud en Herma terug gekomen uit Ghana. De lopende projecten op 3 scholen zijn bezocht en er is weer een nieuwe aanvraag gedaan voor een ICT lab voor een school in Accra.

Op 3 maart hebben we samen met mensen van onze samenwerkingspartners Maxim Nyansa het ICT lab geopend van de Umar Khatab school In Madina-Accra. Het lokaal was net klaar, Macina heeft de verbouwkosten betaald en Maxim Nyansa de computers en de training verzorgd.  Het lokaal zag er mooi uit en de leraren en leerklingen stonden te popelen om de lessen te beginnen. De school heeft 600 leerlingen dus dit lokaal zal een grote impact hebben op het onderwijs voor al deze kinderen.

mac
Die dag werden ook de Active Learning Materials van het AMO Programme op deze school uitgereikt. Macina heeft de kosten voor de materialen betaald en AMO verzorgt de training voor de leraren. In Ghana is in 2019 het beleid ingevoerd dat kinderen op school beter leren door spelen en ervaren in plaats van alleen door nazeggen en opdreunen van kennis. De scholen hebben echter geen middelen daarvoor.

Lopende projecten
De directrice van de Langma Basic school wil graag een ICT lab voor de 250 kinderen van het dorp. Er is een lokaal, Macina is gestart met het verbouwen en dat was al aardig op weg. De lockdown door het Covid-19 virus heeft het werk nu stil gelegd.

Ook bij bij de Anangazo Basic School Kokrobite waren ze al begonnen met de constructie voor het nieuwe ICT lab. Na de lockdown zal het werk weer hervat worden.

mac3

Nieuwe aanvraag voor ICT lab bij Belko Islamic School in Accra

Op 9 maart bezochten we de school die in een zeer primitieve staat is. Er zitten 150 leerlingen op de school en we hebben gevraagd of ze een projectvoorstel en begroting willen schrijven, zodat we het bij het bestuur in Nederland kunnen neerleggen en sponsors kunnen zoeken.

 mac4

Het is en blijft voor de bestuursleden van de  Macina Foundation zeer dankbaar werk om die brug te kunnen slaan tussen Nederland en Ghana: ICT onderwijs mogelijk te maken voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Zeker nu de crisis door Covid-19 ook in Ghana toe slaat, blijft onze steun nodig! 

Dank aan iedereen die bijdraagt!!