AMO programme trainingen

Onze partner, AMO programme, heeft de trainingen gegeven op de Umar Khatab Islamic school in Madina, Belko Islamic school in Madina, Okyere Academy in Kumewu en Miracle Basic School in Tamale. Het doel van de trianing is om een actieve lesmethode toe te passen op de scholen. De leraren ontvangen lesmateriaal en handvaten om zelf actieve lessen te maken. Tijdens de training staat het belang van spelend leren en leren door ervaren op de voorgrond. 

Op de Umar Khatab school deed een grote groep van 23 leraren mee, waaronder de head teacher. De leraren waren erg enthausiast en gemotiveerd. Hierdoor was de training een groot succes. Op de Belko Islamic school was de assistent head teacher aanwezig en 10 leraren, ook zij vonden de training erg leerzaam. Op de Miracle Basic school waren er 17 leraren die meededen. Ze waren erg blij met de materialen. De training bij de Okyere Academy werd bijgewoond door 30 leraren afkomstig van nog drie andere scholen uit Kumewu. Het was een erg interactieve training, waarbij ook de leraren van andere scholen enthousiast waren over actieve leermethode. 

We bedanken AMO programme voor hun inzet en het verzorgen van de trainingen. 

Photos

Umar Khatab
Belco school
Miracle School
Okyere Academy